Στρατηγική

Στρατηγική

Έχετε επιχειρηματικά προβλήματα. Εμείς βρίσκουμε λύσεις. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τους στόχους και τις φιλοδοξίες σας, τη συμπεριφορά και τις ανάγκες του κοινού σας και στη συνέχεια να μετατρέψουμε όλα αυτά σε ενέργειες σε έναν οδικό χάρτη για το τι πρέπει να γίνει.

Να τι κάνουμε:

  • Έλεγχος ευχρηστίας
  • Έλεγχος περιεχομένου
  • Στρατηγική περιεχομένου
  • Ταξινόμηση περιεχομέου
  • Μοντελοποίηση περιεχομένου
  • Καθορισμός κοινού
  • Ανάλυση Ανταγωνισμού
  • Οδηγός εμφάνισης περιεχομένου

Υπηρεσίες